Betaling:
For barn under 16 år er undersøkelse og trening, inkl. transport med pasientreiser, dekket av HELFO da jeg har en driftsavtale med kommunen. De over 16 år betaler kun en offentlig fastsatt egenandel. Når man har nådd en egenandel på 3040,- kr får man frikort. Fysioterapi, legetjenester, pasientreiser og annet går på samme frikort.
NB: Avtalte timer som ikke benyttes må betales i sin helhet (pasientdel og trygdens andel) dersom timen ikke er avbestilt senest et døgn før/ 24 timer. Dette gjelder også de som har rett til fri behandling.

Henvisning:
Du trenger ingen henvisning fra lege for å få fysioterapibehandling, men det er alltid viktig med et tverrfaglig samarbeid og det er derfor ønskelig med henvisning eller rapport fra andre involverte instanser dersom det tenkes å være nødvendig informasjon for oppfølgingen.

Transport:
Det kan rekvireres offentlig transport til/ fra behandling dersom man ikke kan komme seg til klinikken. Behandlende fysioterapeut rekvirerer da transporten for deg gjennom pasientreiser. Du har selv ansvar for å avbestille reisen, dersom transporten ikke skal benyttes likevel. Dette gjøres på telefon til Pasientreiser tlf 05 515.