For at barn og unge skal få en så optimal oppfølging som mulig, er det viktig med gode samarbeidspartnere. Noen av fysioteraputens viktigste samarbeidspartnere er;

  • Barna og ungdommene selv
  • Foresatte
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten; Barnefysioterapeut, Helsesøster og Lege
  • Fastleger
  • Barnehager og skoler
  • Pedagogisk- psykologisk tjeneste - PPT
  • Barnevernet
  • Habiliteringstjenester
  • Sykehus