Når har et barn behov for fysioterapi?


Barn kan være født med ulike former for risiko eller diagnose, og dette kan medføre avvikende, treg eller forsinket utvikling. Hos noen barn er smerter, stivhet eller svakhet årsak til at fysioterapeuten blir involvert.
Mangelfull blikkontakt, nedsatt syn, nedsatt hørsel, samspillsvansker, uro, suge- og spisevansker, og manglende trivsel, er også indikasjoner på å kontakte en fysioterapeut. Barn som ikke klarer å henge med i lek med sine jevnaldrende, kan ha nytte av vurdering hos fysioterapeut.

Vanlige problemstillinger og diagnoser:

 • Forsinket eller avvikende motorisk utvikling
 • Ulike syndromer, f.eks. Downs syndrom
 • Nevromuskulære tilstander, f.eks. CP
 • Muskelsykdommer, f.eks. Duchenne
 • Nedsatt bevegelse i nakken, f.eks. Torticollis
 • Deformiteter, f.eks. dysmeli
 • Hoftelidelser, f.eks. Calve Legg Perthes
 • Revmatiske sykdommer, f.eks. JRA
 • Utviklingsforstyrrelser, f.eks. Autisme
 • Ortopediske lidelser, f.eks. hypermobilitet/instabilitet i ledd
 • Psykiske lidelser, f.eks. spiseforstyrrelser
 • Livsstilssykdommer, f.eks. overvekt
 • Lungesykdommer, f.eks. Cystisk fibrose
 • Hjertesykdommer, f.eks. ASD
 • Opptrening etter skader, f.eks. overtråkk ankel
 • Opptrening etter operasjoner, f.eks. seneforlengelser
 • Barn og unge med diffuse plager, f.eks. hodepine, smerter fra nakke og rygg, magesmerter